Aktualności
 
08.03.2013 - Top Rating 1
Award for our company performance


Also for 2013 our company was distinguished by the credit inquiry agency Hoppenstedt with the top rating 1.11.12.2012 - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS
new address for Stanzwerk Pilz GmbH & Co. KG
The new address for Stanzwerk Pilz GmbH & Co. KG is:

Stanzwerk Pilz GmbH & Co. KG
Postfach 1265
D - 27779 Wildeshausen

New telephone-numbers:

Heinz-Konrad Cox: 0049 4431-895-65 or 0049 162-1007119
Paul Post: 0049 4431-895-52 or 0049 162-1007114
Bogdan Szymanski: 0049 4431-895-92 or 0049 160-97896394

Fax-number: 0049 4431-895-99.


19.09.2012 - innovative High-Speed-Kiss-Cut punching system
We expanded our production processes
Isolation, seals, temperature control or shielding, decoration or sound insulation - we punch for you parts out of non-metallic materials.

We expanded our production processes for the production of punching parts by an innovative High-Speed-Kiss-Cut punching system.

The products, which are produced with this new method, are usually self-adhesive punching parts on roll.

With this opportunity it is possible to economize your production processes for example by automatically applications. Also deformations of the punching parts are avoided because they are delivered on roll.

The material and the adhesive film are adjusted on your requirements. It is possible to remove punching scraps and material frames.

For further information please do not hesitate to contact us.

25.03.2012 - Od początku marca 2012 roku kieruje Pan Volker Winterhoff jako Menedżer
Od początku marca 2012 roku kieruje Pan Volker Winterhoff jako Menedżer wydziały PC 1 do PC 3 firmy Grashorn
W szeregach kierownictwa firmy Grashorn & Co. GmbH w Wildeshausen nastąpiła pewna zmiana.
Od początku marca 2012 roku został wprowadzony Pan Volker Winterhoff (46) jako menedżer operatywnych wydziałów przedsiębiorstwa (PC 1 do PC 3).

W wyniku wyczerpującego wykształcenia technicznego w zakresie narzędzi produkcyjnych oraz tworzyw sztucznych oraz wieloletniego stażu w przedsiębiorstwach przetwarzających tworzywa sztuczne jak rownież w wyniku ukończonych studiów, nabył Pan Winterhoff fundamentalną wiedzę
do objęcia tegoż stanowiska.

Pan Winterhoff pelnił przez wiele lat z powodzeniem funkcję menedżera technicznego u wiodącego producenta rozwiazań logistycznych (palet termoformowalnych) w miejscowości Schüttorf.


01.04.2009 - News
life-long teamwork
WILDESHAUSEN - In a small ceremony will be given flowers to the person celebrating its 40th anniversary at Grashorn Company: Miss Irmgard Mehrle from Wildeshausen started her career on the 1st of April 1969 with an apprenticeship in business. Since then she is a loyal employee of Grashorn Company. For years she has been working in the sales department for spinning cans. Moreover, she is the personal assistant of the General Manager.
Mr. Heinrich Fasche also belongs 45 years to the company. He started his apprenticeship as a toolmaker on the 1st of April 1964. In 1987 he changed from the tool making department to the CNC-plastic processing.
01.08.2008 - Nowinka z firmy
Udział w Initiative Fair Company
Od 01.08.2008 roku wspieramy Initiative Fair Company. Popieramy rozwój młodej kadry i dlatego opowiadamy się za następującymi regułami:

Fair firmy takie jak Grashorn & Co. GmbH...
  • Nie zastępują pełnych etatów praktykantami, wolontariuszami, hospitantami i in.,
  • Nie odsyłają z praktyką absolwentów szkół wyższych, którzy starają się o stałe miejsce pracy,
  • Nie wabią praktykantów niejassnymi obietnicami o późniejszej stałej pracy,
  • Oferują praktykę podczas etapu kształcenia głównie dla zawodowej orientacji,
  • Płacą praktykantom adekwatne wynagrodzenie.
Zawsze szukamy wykwalifikowanych młodych talentów. Skontaktuj się z nami!
25.07.2008 - Wieści z firmy
25 lat z Grashorn
Dnia 25.07.2008, nasza współpracowniczka, Elke Dierken, świętowała 25-lecie pracy w zakładzie produkcyjnym elementów wykrawanych.

Dziękujemy za lojalną współpracę i liczymy na dalsze wspólne lata.
09.05.2008 - Ciekawostki z życia firmy
25-lecie pracy Huberta Schültera
W maju 2008 Hubert mógł świętować swoją rocznicę pracy dla „Grashorn & Co. GmbH“

W 1983 roku, po maturze i studiach rozpoczął pracę w dziale produkcji fibry i jednocześnie był odpowiedzialny za badania laboratoryjne.
Po zaprzestaniu produkcji tej gałęzi Hubert został przeniesiony do Działu Zapewnienia Jakości, gdzie od 1991 roku po odpowiednim dokształceniu się jest kierownikiem.

Dziękujemy mu za jego wieloletnią lojalność względem naszej firmy.
20.04.2008 - Zarządzanie Jakością
Zakończona sukcesem kontrola przeprowadzona przez Semikron.
W marcu jeden z naszych klientów, firma Semikron, będąca wybitnym producentem części elektronicznych dla kluczowych branż, przekonał się o sprawności naszego systemu zarządznia i systemu zarządzania jakością (wynik kontroli to > 97%).
02.04.2008 - Wildeshauser Zeitung
40 lat z Grashorn

Peter UtikalWildeshauser Zeitung – Peter Utikal, pracownik administracyjno-biurowy, świętował szczególny jubileusz jego pracy zawodowej. Jest on zatrudniony w Grashorn w Wildeshausen od 01.04.1968 roku i do dzisiaj jest lojalnym pracownikiem.
W roku 1980 Peter zdobył odpowiednie kwalifikacje dające mu tytuł specjalisty ds. gospodarki materiałami, czym zajmował się przez kolejne 19 lat pracując w dziale zakupów.
Jego wieloletnie doświadczenie w sprzedaży jest bez wątpienia bardzo wartościowe dla firmy.

01.04.2008 - Partner w sprzedaży
Rozpoczęcie współpracy na Półwyspie Iberyjskim
Po likwidacji naszego dotychczasowego partnera, firmy Astec 2000, udało nam się na koniec 2007 roku nawiązać nową współpracę z firmą Sertek (Serra Global Technology SL), nakierowaną na nasze rynki w Hiszpanii i Portugalii.

Liczymy na pomyślne rozszerzenie dotychczasowych kontaktów z kontahentami.
06.03.2008 - Zarządzanie Jakością
Pomyślny wynik kontroli
Dnia 6 i 7 marca 2008 roku w zakładach w Wildeshausen i Geldern miała miejsce kontrola zgodna z wymaganiami normy DIN ISO 9001:2000, która zakończyła się sukcesem.
 
 
  zurück  powrót