Aktualności
 
01.08.2008 - Nowinka z firmy
Udział w Initiative Fair Company
Od 01.08.2008 roku wspieramy Initiative Fair Company. Popieramy rozwój młodej kadry i dlatego opowiadamy się za następującymi regułami:

Fair firmy takie jak Grashorn & Co. GmbH...
  • Nie zastępują pełnych etatów praktykantami, wolontariuszami, hospitantami i in.,
  • Nie odsyłają z praktyką absolwentów szkół wyższych, którzy starają się o stałe miejsce pracy,
  • Nie wabią praktykantów niejassnymi obietnicami o późniejszej stałej pracy,
  • Oferują praktykę podczas etapu kształcenia głównie dla zawodowej orientacji,
  • Płacą praktykantom adekwatne wynagrodzenie.
Zawsze szukamy wykwalifikowanych młodych talentów. Skontaktuj się z nami!
 
 
  zurück  powrót